AKTIVNOSTI

Upravljanje


U radnom paketu "menadžment" tj. upravljanju, koordinira se rad svih projektnih partnera i implementacija samog projekta. Vodeći partner tijekom trajanja projekta zadužen je za kontinuirani protok informacija Zajedničkom tajništvu (Joint Secretariat. JS), Upravljačkom tijelu (Managing authority, MA) i projektnim partnerima. Upravljanje također obuhvaća i pripremu radnog plana i nacrta, pripremu i koordinaciju projektnih sastanaka, praćenje pravovremenog ispunjavanja redovitih administrativnih zaduženja. Odbor za upravljanje projektom (Project Steering Commitee) je odgovoran za provođenje projekta i sve strateške odluke. Evenutalne promjene tijekom projekta biti će napravljenje u dogovoru sa JS. Kvaliteta projekta će biti osigurana kontinuiranim praćenjem svih nadolazećih obaveza i izvještaja preko internog sustava izvještavanja.

Implementacija


Cilj paketa je kreiranje karata osjetljivosti na klizanje kako bi bilo moguće održivo upravljati prostorom i ublažiti rizike od klizanja. Važnije aktivnosti koje su obuhvaćene u ovom paketu su detaljno snimanje iz zraka (LIDAR), detaljno inženjerskogeološko kartiranje, izrada karata podložnosti na klizanje i izrada uputa za karte podložnosti na klizanje. Benefiti takvih detaljnih karata su preciznije definiranje vjerojatnosti pojave klizišta na nekom prostoru u određenom vremenu, podizanje svijesti i ublažavanje posljedica takvih štetnih događaja te izrada preporuka za detaljnije istraživačke radove potrebne za pojedine zone. Specijalizirane karte ovog tipa, nužne za bolje i ekonomičnije upravljanje prostorom odavno su u upotrebi u zemljama članicama europske unije. Kako ovo do sada nije bio slučaj u zemljama projektnih partnera teži se ka poboljšanju trenutne situacije u regiji. Korisnici karata biti će županije, općine, gradovi, prostorni planeri, građevinari, građani te šira javnost.

Investicija


Radni paket investicije obuhvaća nešto manje infrastrukturne zahvate u općini Žepče, BiH. Radovi će uključivati rekonstrukciju dijela lokalne ceste u selu Željezno polje koje je teško pogođeno klizištima tijekom poplava 2014. Ovi radovi će spriječiti daljnje klizanje ceste i obližnjeg brijega. Oprema koja će se nabaviti u sklopu projekta služit će za praćenje ovih radova i sličnih u budućnosti. Benefit projekta će biti u sigurnijem i bržem dolasku populacije sela do svojih kuća, posla, škole.

Komunikacija


Ciljevi radnog paketa komunikacija je diseminacija rezultata tijekom i nakon završetka projekta. Svi projektni partneri sudjelovati će u kreiranju projektnih publikacija i ciljanih evenata za krajnje korisnike (stakeholder-e). Partneri će producirati specifične promotivne materijale kako bi se što bolje istaknuli benefiti projekta krajnjim korisnicima (stakeholder-ima). Krajnji cilj projekta u vidu karata osjetljivosti na klizanje treba učiniti dostupnima svim razinama korisnika, od stručne publike do građanstva. Komunikacija također obuhvaća sudjelovanje na konferencijama, objavljivanje kroz medije, izradu projektnih prezentacija i projektnih brošura, distribuciju promotivnih materijala, postera te objavljivanje znanstvenih i stručnih članaka. Sve aktivnosti o projektu biti će popraćene na web stranicama i Facebook-u.


Radni paket: Upravljanje

M.1 : Početne aktivnosti

M.2 : Upravljanje projektom, koordinacija

M.3 : Upravljanje i nadzor provedbe projekta

M.4 : Upravljanje financijama

Radni paket: Investicija

I.1 : Postupak javne nabave

I.2 : Implementacija sitnih infrastrukturnih radova (sanacija klizišta)

I.3 : Uporabna dozvola

Radni paket: Implementacija

T.1 : Pregled postojeće stručne literature za kreiranje karata podložnosti na klizanje

T.2 : Izrada uputa za karte podložnosti na klizanje

T.3 : Izrada karata podložnosti na klizanje u sitnom mjerilu

T.4 : Izrada karata ugroženih područja (EAM)

T.5 : Izrada karata podložnosti na klizanje pilot područja u krupnom mjerilu

T.6 : Stečena iskustva i daljnji planovi

T.7 : Pregled postojećih zakona i strategija upravljanja i korištenja zemljišta

T.8 : Izrada strategije koja bi trebala biti integrirana u postojeće zakone i pravilnike

Radni paket: Komunikacija

C.1 : Početne aktivnosti

C.2 : Publikacije

C.3 : Javna događanja

C.4 : Ciljani događaji

C.5 : Digitalne aktivnosti i društvene mreže

C.6 : Promotivni materijali


interreg
hgi
geoloski-zavod
raz
rudarsko-tehnoloski