RAŽ: Terenska posjeta lokacijama na kojima će se vršiti sanacija klizišta; Željezno Polje, Bosna i Hercegovina

RAŽ: Terenska posjeta lokacijama na kojima će se vršiti sanacija klizišta; Željezno Polje, Bosna i Hercegovina

Dana 06.04.2018.godine, u okviru projekta „safEarth“ – „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“, Tim ispred Razvojne agencije Žepče je u pratnji inžinjera građevine i predstavnika MZ Željezno Polje, izvršio terensku posjetu lokacijama na kojima će se vršiti sanacija klizišta, izgradnjom potpornih zidova i sanacijom i rekonstrukcijom putne infrastrukture.

Cilj obilaska je bio da se prije objave tendera za izvođača radova, na planiranim lokacijama ustanovi trenutno stanje i usuglase detalji oko samih radova koji su planirani.

Planirano je da se ugovor sa izvođačem radova potpiše u svibnju 2018.godine, a radovi na sanaciji završe do kraja kolovoza 2018.godine.

Preuzeto s linka http://poduzetnica.razepce.com/index.php/vijesti/item/490-sanacija-klizista-zp-raz-safearth