Klizišta u Hrvatskoj Kostajnici (13.03.2018.)

Klizišta u Hrvatskoj Kostajnici (13.03.2018.)

Nakon aktiviranja klizišta u Hrvatskoj Kostajnici 13.03.2018 stručnjaci Hrvatskog geološkog instituta (HGI) u dogovoru sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (DUZS) sa obavili terensku prospekciju klizišta i zračno snimanje u Hrvatskoj Kostajnici.

Link na video: