3. korisnička radionica, Zagreb (29.11.2019.) – „Kako dalje – što smo naučili iz safEarth projekta“

Poštovani korisnici,
u pripremi je i završna radionica safEarth projekta radnog naslova

„Kako dalje – što smo naučili iz safEarth projekta“

Radionica će se održati u petak 29.11.2019. godine u prostorijama hotela Antunović (Zagrebačka avenija 100a , 10000 Zagreb) s početkom u 11h.

Raspored programa:

1. Karte podložnosti na klizanje mjerila 1:25000 – Dr.sc. Iris Bostjančić

2. Izrada katastra klizišta iz LIDAR podloga – iskustva sa safEarth projekta – Dr.sc. Laszlo Podolszki

3. Naputak za kućevlasnike: Klizišta – kako umanjiti rizik – Dr.sc. Vlatko Gulam

4. GeoTwinn i geohazardi – Dr.sc. Davor Pollak

5. RESPONSa – projekt odabran za sufinanciranje u drugom pozivu Interreg IPA CBC programa – Dr.sc. Tihomir Frangen

6. Što smo naučili iz safEarth projekta – Dr.sc. Vlatko Gulam

Više informacija možete saznati na adresi:

vgulam@hgi-cgs.hr


Molim da potvrdite svoj dolazak te da navedete:
– ime i prezime učesnika
– firma
– odjel