4. projektna radionica, Žepče, Bosna i Hercegovina (02.-06.07.2018.)- priopćenje za medije

4. projektna radionica, Žepče, Bosna i Hercegovina (02.-06.07.2018.)- priopćenje za medije

Žepče, 06. srpanj/juli 2018.

Održana četvrta radionica projektnog tima u okviru projekta “safEarth”
U periodu od 02.-06.07.2018.godine u Žepče je održana je četvrta radionica projektnog tima u okviru projekta “Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design” – “safEarth” ili “Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje”. Domaćin je bila Razvojna agencija Žepče, a radionici su nazočili, predstavnici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli , JU Zavoda za geološka istraživanja iz Podgorice i Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba.
Implementacija projekta je počela u lipnju/junu 2017. godine, a pojekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Radionica je održana u Restoranu California, u Žepču a cilj radionice je bio sumirati realizirane aktivnosti i postignute rezultate, te isplanirati realizaciju aktivnosti za naredni period.
Dr.sc. Vlatko Gulam u ime voditelja projekta (LP), Hrvatskog Geološkog Instituta (HGI) predstavio je sve dosadašnje provedene aktivnosti u trećem periodu, koji je započeo 01.03.2018. i završava 31.08.2018. godine sa naglaskom na provedene aktivnosti i probleme sa kojima su se projektni partneri susreli. Poseban osvrt je dat na LIDAR snimanja koja obuhvaćaju njihovo projektno područje, te uspostavu baze katastra klizišta. Dipl. ing. Dragan Radojević, ispred Zavoda za geološka istraživanja u Podgorici, je prezentirao karte erozije za projektno područje unutar Crne Gore te zakonsku legislativu prostornih planova za Crnu Goru.
Prof.doc.dr. Elvir Babajić je ispred RGGF prezentirao karte ugroženosti od klizišta. Dr.sc. Nedreta Kikanović je prezentirala zakonsku legistativu prostornih planova za Bosnu i Hercegovinu, dok je dr.sc. Kenan Mandžić prezentirao upitnik za stakeholdere. Ispred Razvojne agencije Žepče investicijski koordinator, Željka Marković je predstavila planirane radove na mjestu izvođenja malih infrastrukturnih radova u mjestu Željezno Polje.

Četvrtog dana je organizirana terenska ekskurzija prilikom koje su posjećena područja izvođenja radova na sanaciji klizišta, kao i posjeta najvećim klizištima u Željeznom Polju u Mjestovoj Ravni i Biljevini. Pored toga posjećeni su Kamenolom Ograjina, Kamenica u sklopu parka prirode Tajan i Kamene kugle, u Zavidovićima.
Dr.sc. Vlatko Gulam se u ime voditelja projekta (LP), zahvalio ispred svog projektnog tima na kvalitetno pripremljenoj i odrađenoj radionici, te na dosadašnjoj dobroj suradnji projektnih partnera i na svim ispunjenim obavezama. Također je predstavio zajedničke ciljeve i obaveze koji se trebaju ispuniti do sljedeće radionice koja će se održati u Crnoj Gori u organizaciji partnera iz JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice krajem 2018.godine.
Projekt “safEarth” – “Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje”,implementira RAŽ na području općine Žepče. Projekt se provodi u okviruprograma INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna iHercegovina-Crna Gora2014. – 2020. Trajanje projekta je30 mjeseci, a ukupan proračun je 974.695,50 EUR, od čega EU financira 85%, 15% sufinanciraju partneri. Glavni cilj projekta je u suradnji sa partnerima raditi zajedno na rješavanju pitanja klizišta u regiji.

RAŽ Press

Branka Janko, direktorica
Marijana Zovko – projekt menadžer
BerinaGrahić – Mudželet – financijski menadžer
Željka Marković – investicijski koordinator
T: (+387) 32 880 273
M:(+387) 63 693 860
E: razepce@gmail.com
W: www.razepce.com
Galerija