6. projektna radionica, Žepče, Bosna i Hercegovina (10.-13.06.2019.)- priopćenje za medije

6. projektna radionica, Žepče, Bosna i Hercegovina (10.-13.06.2019.)- priopćenje za medije

Žepče, 14.06.2019.

Održana šesta radionica projektnog tima u okviru projekta “safEarth”
U periodu od 10.-13.06.2019.godine u Žepče je održana je šesta radionica projektnog tima u okviru projekta “Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design” – “safEarth” ili “Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje”. Domaćin je bila Razvojna agencija Žepče, a radionici su nazočili, predstavnici Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba, predstavnici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i JU Zavoda za geološka istraživanja iz Podgorice.

Implementacija projekta je počela u lipnju/junu 2017. godine, a projekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.
Radionica je održana u Restoranu California, u Žepču a cilj radionice je bio sumirati realizirane aktivnosti i postignute rezultate, te isplanirati realizaciju aktivnosti za naredni period.
Dr.sc. Vlatko Gulam u ime voditelja projekta (LP), Hrvatskog Geološkog Instituta (HGI) predstavio je sve dosadašnje provedene aktivnosti, te stavio naglasak na aktivnosti koje su preostale.

Također se analizirao utrošak sredstava u prva 4 projektna perioda, analizirale aktivnosti po projektnim paketima, planirale se pripreme za završne aktivnosti na projektu, prezentirali LIDAR podaci, te planirani pristup izrade karata podložnosti na klizanje u krupnom mjerilu.

Gdin. Gulam se zahvalio ispred svog projektnog tima na kvalitetno pripremljenoj i odrađenoj radionici. Također je predstavio zajedničke ciljeve i obaveze koji se trebaju ispuniti do sljedeće radionice koja će se održati Hrvatskoj u organizaciji HGI- a u rujnu 2019.godine.
Projekt “safEarth” – “Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje”, implementira RAŽ na području općine Žepče. Projekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 974.695,50 EUR, od čega EU financira 85%, 15% sufinanciraju partneri. Glavni cilj projekta je u suradnji sa partnerima raditi zajedno na rješavanju pitanja klizišta u regiji.

RAŽ Press

Branka Janko, direktorica
Marijana Zovko – projekt menadžer
BerinaGrahić – Mudželet – financijski menadžer
T: (+387) 32 880 273
M:(+387) 63 693 860
E: razepce@gmail.com
W: www.razepce.com