RAŽ: Svečano otvorenje sanirane putne infrastrukture (13.10.2018.) – priopćenje za medije

RAŽ: Svečano otvorenje sanirane putne infrastrukture (13.10.2018.) – priopćenje za medije

Priopćenje za medije
Žepče, 13.listopada/oktobra 2018.
Završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju – svečano otvorenje sanirane putne infrastrukture

Dana 14.11.2018.godine obilježen je završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju svečanim otvorenjem sanirane putne infrastrukture, čiji su radovi realizirani u sklopu projekta “safEarth” – “Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje”. Projekt na području općine Žepče provodi Razvojna agencija Žepče u suradnji s partnerima, Hrvatski geološki institut iz Zagreba, JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice i Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet iz Tuzle.

Projekt “safEarth” je odobren za financiranje u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.
Radovi na sanaciji putne infrastrukture su se odvijali na 5 lokacija unutar MZ Željezno Polje, a obuhvatili su izgradnju potpornih zidova, postavljanje gabiona, ivičnjaka, postavljanje drenažnih cijevi, odvodnih kanala, izradu oborinskih kolektora i asfaltiranje puta na lokacijama na kojima su vršeni radovi.
Radovi su trajali dva i pol mjeseca a izvođač radova je bilo poduzeće “GP HELDOVAC” iz Žepča.

Glavni cilj projekta je u suradnji s partnerima zajedno raditi na rješavanju pitanja klizišta u regiji. Pored sanacije putne infrastrukture konkretnu korist od ovoga projekta Općina će imati kroz izradu zemljopisnih karti osjetljivosti (LSM) na klizišta, a koje će imati praktičnu primjenu informiranja lokalnoj upravi i građanima za prostorno planiranje, zaštitu ljudi i imovine, planiranje velikih ulaganja i investicija te kroz nabavku specijalne opreme koja će služiti za prikupljanje podataka i praćenje stanja klizišta na terenu.
Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun projekta na razini svih projektnih partnera je 974.695,50 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

RAŽ Press

Branka Janko, direktorica
Marijana Zovko – koordinator projekta “safEarth”
T: (+387) 32 880 273
M:(+387) 63 693 860
E: razepce@gmail.com
W: www.razepce.com