Web portal za prijavu klizišta

Web portal za prijavu klizišta

Na web stranicama safEarth projekta (iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020) uspostavljen je web  portal za prijavu klizišta. Na portalu se mogu prostornim smještajem i kratkim opisom prijaviti postojeća klizišta unutar partnerskih zemalja. Prema pristiglim dojavama vršit će se redovito ažuriranje portala te će se na taj način razvijati prostorna baza o klizištima. Baza prikupljenih podataka biti će javno dostupna.

 

Portalu se može pristupiti na stranicama projekta http://www.safearth.eu ili direktno putem linka https://arcg.is/1v41GD