PROJEKT

Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje

Kratki opis

Osnovni cilj projekta je zajednički rad svih projektnih partnera pri rješavanju problema koja klizišta uzrokuju i to putem:

  • izrada karata podložnosti na klizanje (Landslide Susceptibility Maps-LSM) za projektna područja (krupno i sitno mjerilo)
  • priprema uputa za karte podložnosti na klizanje
  • razvoj strategije za implementaciju uputa u zakonodavstvo zemalja partnera
  • informiranje lokalne i šire zajednice te podizanje svijesti o klizištima kao geohazardnim događajima

Prema zadanim ciljevima projektne aktivnosti biti će implementirane unutar sljedećih projektnih područja:

  • Hrvatska: Zagrebačka županija, Sisačko-Moslavačka županija, Brodsko-posavska županija
  • Bosna i Hercegovina: općina Prozor-Rama, Brčko Distrikt, općina Tuzla i općina Žepče
  • Crna Gora: općina Tivat

Osim spomenutih aktivnosti u općini Žepče biti će odrađeni i manji infrastrukturni radovi (sanacija klizišta).

Svi rezultati projekta biti će javno dostupni.

Financiranje

Projekt safEarth sufinanciran je iz programa Europske Unije Interreg – IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 pod projektnim brojem HR-BA-ME59

Trajanje

Lipanj 2017. – Studeni 2019.

GHI_logo

Vodeći partner

Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvatska

Projektni partneri

Rudarsko građevinsko geološki fakultet Univerziteta u Tuzli,

Tuzla, Bosna i Hercegovina

Razvojna Agencija Žepče,

Žepče, Bosna i Hercegovina

JU Geološki zavod Crne Gore,

Podgorica, Crna Gora

Specifične projektne aktivnosti:

  • izrada metodologije za karte osjetljivosti na klizanje uz korištenje primjera dobrih praksi zemalja koje istu već posjeduju kako bi se mogle koristiti za prostorno planiranje i infrastrukturne radove
  • strategija implementacije karata podložnosti na klizanje za ublažavanje rizika
  • upoznavanje korisnika i zakonodavaca s uporabnom vrijednosti karata podložnosti na klizanje kroz radionice i otvorene diskusije

Projektno područje

Za projektna područja izradit će se karte podložnosti na klizanje u sitnom mjerilu. Sukladno dobivenim rezultatima, unutar projektnog područja definirat će se pilot podučja za detaljna terenska istraživanja. Dobiveni podaci koristit će se za izradu karata podložnosti na klizanje u krupnom mjerilu.

Hrvatska

Brodsko – posavska županija

Sisačko – moslavačka županija

Zagrebačka županija

Crna Gora

Općina Tivat

Bosna i Hercegovina

Brčko Distrikt

Općina Prozor – Rama

Općina Tuzla

Općina Žepče